Vi tilbyder

Vi varetager alle opgaver i forbindelse med drift og vedligeholdelse af ejendomme.

Vi tilbyder

Viceværtsservice:

 • Gård- og gadefejning
 • Rensning af brønde
 • Affaldshåndtering
 • Rekvisition og tilsyn af håndværkere
 • Tilsyn med tekniske installation
      (pumper, ventilation mv.)
 • Mindre vedligeholdelsesarbejder
 • Fjernelse af graffiti
 • Pasning af grønne områder
 • Vinterbekæmpelse

  Trappevask og rengøring

 • Vask af trapper
 • Aftørring af gelænder og balustre
 • Aftørring af dørkarme
 • Fjernelse af mærker på vægge
 • Rengøring af stødtrin
 • Vinduespolering

  Varmemesterservice

 • Drift og tilsyn af varmecentral
 • Aflæsning af målere
 • Rapportering af forbrug
 • ELO-rapport
 • Tilsyn og kontrol af sprinklercentral

  Rengøring
 • Kontorer
 • Private hjem
 • Skurvogne


  Som vicevært er vi værten eller ejerens udsendte. Det er ejerens interesser som skal varetages. For at sikre dette er det vigtigt at yde en god service. Både overfor ejer, lejere og brugere af ejendommen.

  God service handler også om synlighed. Vi tilstræber derfor at være på ejendommen på faste tidspunkter, specielt for at sikre at de tilbagevendende opgaver f.eks. trappevask udføres på samme ugedag, men også for at beboere mv. kan komme i kontakt med os. Vi er dog aldrig længere væk end telefonen.

  Opfølgning

  For at sikre at vores service er optimal ønsker vi at der afholdes evalueringsmøder f.eks. hvert kvartal med ejeren. Der vil på hver ejendom blive ført en logbog over det udførte arbejde. Dette som dokumentation overfor udlejer, men primært for at sikre at vi får udført de opgaver som er aftalt. Eksempel på logbog kan fremsendes. Logbogen kan efter ønske blive placeret et centralt sted således, at det er muligt at føre kontrol over de udførte opgaver.


  Oversigt over forbrug

  Som en del af rapporteringen fremsender vi hver måned en oversigt over forbruget på den enkelte ejendom (eksempel se nedenfor).


  Rapporteringen vil naturligvis blive tilpasset specifikke kundeønsker.

  Driftsvejledning

  På hver ejendom vil der ligeledes blive udarbejdet en driftsvejledning, som vil indeholde diverse instruktionsbøger og brugsvejledninger over primært det tekniske udstyr f.eks. klimastater til styring af varmeanlægget, pumper osv. Der vil ligeledes blive udarbejdet en oversigt over placering af de tekniske installationer, f.eks. spildevandspumper, vandmålere.