Gode råd

Vandhaner
Rensning af perlatorer (luftblandere eller filtre på vandhaner). For at udskille snavs fra varmtvandsbeholderen vil viceværten udslamme varmtvandsbeholderen. Det sker ved at stoppe for cirkulationspumpen og åbne og lukke for bundventilen på beholderen indtil vandet er klart. Når der åbnes og lukkes for vandet kan det ikke undgås at der vil blive sendt lidt "rustrødt" vand med rundt og eventuelt partikler som kan tilstoppe perlatorerne. Det er derfor vigtigt at disse af og til renses og evt. afkalkes. Husk at disse blot skal spændes med hånden og uden brug af værktøj.

Når du afkalker din kogekedel så læg perlatorerne ved. Ønsker du ikke at bruge eddikesyre så anvend husholdningseddike. Det fjerner også kalken, men det tager blot lidt længere tid.

Radiatorer
Termostatventilen kan hvis den ikke har været i brug et stykke tid have sat sig fast, dette viser sig ved at radiatoren ikke afgiver varme. For at løse dette problem skal termostatventilen afmonteres og stiften som sidder på radiatoren skal "motioneres" dvs. trykkes ind et par gange.

Afløb
Skidt og snavs vil sætte sig i afløbet og kan forårsage tilstopning eller lugtgener. Dette kan afhjælpes ved at der med jævne mellemrum skylles med kogende vand og hvis dette ikke er nok med afløbsrens.